Οι Υπηρεσίες Μας

Η λογιστική εταιρία EnV Business Solutions, με την πολυετή εμπειρία της σε όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας, προσφέρει υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας στην επιχείρησή σας.

Λογιστικές Υπηρεσίες

Προσαρμόζουμε τις λογιστικές μας υπηρεσίες σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης που συνεργαζόμαστε και χαράζουμε διαφορετική λογιστική στρατηγική.

01 Απλογραφικά και Διπλογραφικά Βιβλία

Λογιστικές Υπηρεσίες Τήρησης Απλογραφικών και Διπλογραφικών Βιβλίων στα γραφεία μας ή στην έδρα της επιχείρησή σας.

02 Δημόσιο

Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών και συναλλαγών με το Δημόσιο (Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, ΓΕ.ΜΗ., Περιφέρεια και Επιμελητήρια).

03 Εξατομικευμένες Υπηρεσίες

Συστάσεις, ενάρξεις, μεταβολές, διακοπές, συγχωνεύσεις, εκκαθαρίσεις εταιριών, σύνταξη και υποβολή δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων (ΦΠΑ, ΦΜΥ κ.α.) και συγκεντρωτικών καταστάσεων (ΜΥΦ, ΚΕΠΥΟ κ.α.).

04 Έλεγχος Λογιστηρίου

Οργάνωση και επίβλεψη του λογιστηρίου της επιχείρησής σας.

05 Διαρκής Ενημέρωση

Συνεχής ενημέρωση αποτελεσμάτων σε τακτά χρονικά διαστήματα, λογιστικές αναλύσεις ανά μήνα, τρίμηνο, εξάμηνο, έτος.

06 Σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων

Ισολογισμοί, Αποτελέσματα Χρήσης, Προσαρτήματα.

Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Το διαρκώς μεταβαλλόμενο φορολογικό τοπίο, μας κάνει να επενδύουμε στη συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση. Έτσι έπειτα από τη συλλογή και ανάλυση των λογιστικών και οικονομικών δεδομένων της επιχείρησής σας, εκμεταλλευόμαστε στο έπακρο την υπάρχουσα φορολογική νομοθεσία προς όφελος σας και χαράσσουμε το φορολογικό σχεδιασμό μας ώστε να επιτύχουμε τη χαμηλότερη φορολογική επιβάρυνση της επιχείρησής σας.

01 Φορολογικές Δηλώσεις

Σύνταξη και υποβολή Φορολογικών Δηλώσεων.

02 Επιχειρήσεις

Φορολογικός Σχεδιασμός και Στρατηγική ανάπτυξης της επιχείρησης. Υποστήριξη και εκπροσώπηση της επιχείρησής σας κατά τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων. Φορολογικές Υπηρεσίες σε Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις.

 

03 Νόμοι

Προσαρμογή στις συνεχείς αλλαγές των Φορολογικών Νόμων.

04 Πίνακες Ανανέωσης Κεφαλαίου

Κάλυψη τεκμηρίων διαβίωσης μέσω της κατάρτισης Πινάκων Ανάλωσης Κεφαλαίου.

 

05 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

Διεκπεραίωση διαδικασιών επιστροφής ΦΠΑ.

 

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Η παροχή υπηρεσιών, εκτός των φορολογικών, αποτελεί σήμερα μια επιβεβλημένη ανάγκη των επιχειρήσεων, την οποία μονοί οι επιχειρήσεις λογιστικών κ φοροτεχνικών συμβούλων μπορούν να καλύψουν.
Η ομάδα της EnV Business Solutions έχει αντιληφθεί την συμβουλευτική επιχειρήσεων, είτε πρόκειται για φορολογική, είτε χρηματοοικονομική, είτε στρατηγική, είναι πελατοκεντρική. Γι’ αυτό και εμείς βρισκόμαστε κοντά στις επιχειρήσεις, στην καθημερινή, εβδομαδιαία, μηνιαία και ετήσια πορεία τους. Τις παρακολουθούμε και παραθέτουμε διαρκώς προτάσεις αναπροσαρμογής τους, εφόσον χρειαστεί.
Παρέχουμε τις συμβουλές μας για την ορθότερη και πιο συμφέρουσα λειτουργικά και κοστολογικά διαχείριση των δαπανών μιας επιχείρησης και αφού αναλύσουμε πλήρως το περιβάλλον της εμπορικής δραστηριότητας της καθεμίας οικονομικής μονάδας, καταρτίζουμε μελέτες βιωσιμότητας.
Αν υπάρχει μια ιδέα στο μυαλό σας, αλλά η υλοποίηση της σας δημιουργεί απορίες και παρουσιάζει κολλήματα, τότε ένα ραντεβού με τους συνεργάτες μας θα σας βοηθήσει να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα, με τις κατάλληλες συμβουλές, υποστήριξη και καθοδήγηση για την ολοκλήρωση της. Το δίκτυο συνεργατών μας αποτελείται από επαγγελματίες:

01 Σύμβουλοι

Συμβούλους επιχειρήσεων που εξειδικεύονται στην ένταξη επιχειρήσεων σε επιδοτούμενα προγράμματα (ΕΣΠΑ, LEADER, ΟΑΕΔ) και σε Αναπτυξιακούς Νόμους.

02 Δικηγόροι

Δικηγόρους που παρέχουν εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες με σκοπό την υποστήριξη όλων των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, με ιδιαίτερη εμπειρία στο σύνολο του εμπορικού, πτωχευτικού και αστικού δικαίου.

03 Συμβολαιογράφοι

Συμβολαιογράφους που προσφέρουν πλήρη κάλυψη συμβολαιογραφικών πράξεων εταιρικής ή αστικής μορφής.

 

Οργάνωση και Επίβλεψη Λογιστηρίων

Στην EnV Business Solutions γνωρίζουμε πολύ καλά πώς να προφυλάξουμε μια επιχείρηση και πώς να οργανώσουμε και να διατηρήσουμε σε υψηλό επίπεδο το λογιστήριο της. Το ασταθές οικονομικό περιβάλλον της χώρας, οι συχνές αλλαγές του νομοθετικού πλαισίου και οι απλές λογιστικές και φορολογικές παραλείψεις μπορεί να έχουν καθοριστική επίδραση ακόμη στην ίδια την υπόσταση της επιχείρησης σας. Οι εξειδικευμένες υπηρεσίας που παρέχονται για την αναβάθμιση του λογιστηρίου σας, ενδεικτικά είναι οι εξής:

01 Νομοθεσία

Αξιολόγηση και διαρκή ενημέρωση του προσωπικού του λογιστηρίου σχετικά με την ισχύουσα Φορολογική, Ασφαλιστική – Εργατική και Εμπορική Νομοθεσία.

02 Λογιστήριο

Διαρκή βελτίωση των Λογιστικών Διαδικασιών και του Αυτοματισμού του Λογιστηρίου.

03 Ισοζύγια

Έλεγχος Συμφωνίας Λογαριασμών και των μηνιαίων Ισοζυγίων.

04 Συμβουλευτική

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα οικονομικής και φορολογικής πολιτικής καθώς και σε θέματα ασφαλιστικού και εργατικού δικαίου.

05 Χειρισμός Φορολογικών Υποθέσεων και Ελέγχων
06 Φορολογία

Έλεγχος και Υποβολή των μηνιαίων υποχρεώσεων ΦΠΑ και παρακρατούμενων φόρων.

07 Εξαγωγή και Ανάλυση Μηνιαίων Αποτελεσμάτων
08 Φορολογικές Δηλώσεις

Υπηρεσίες προς Ιδιώτες

Η δυσκολία παρακολούθησης των συνεχών αλλαγών των φορολογικών νόμων επιτάσσει τη συμβουλή ενός φοροτεχνικού – λογιστή προς κάθε ιδιώτη, μισθωτό ή συνταξιούχο. Επιλέγοντας την εταιρία μας ως συνεργάτη για ολοκληρωμένη παροχή φορολογικών υπηρεσιών, θα αναλάβουμε:

01 Ε1-Ε2

Τη συμπλήρωση και υποβολή της δήλωσης εισοδήματος Ε1 και της δήλωσης μισθωμάτων Ε2.

02 Ε9

Τη συμπλήρωση και υποβολή της δήλωσης ακίνητης περιουσίας Ε9.

03 Δημόσιο

Την διεκπεραίωση των υποθέσεών σας στις δημόσιες υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικά Ταμεία κτλ).

04 Τεκμήρια

Φορολογικές συμβουλές για κάλυψη τεκμηρίων και πόθεν έσχες.

05 Μισθωτήρια

Τη σύνταξη ιδιωτικών συμφωνητικών και την υποβολή ηλεκτρονικών μισθωτηρίων στο taxisnet καθώς και φορολογικές συμβουλές για θέματα διαχείρισης ακινήτων, βραχυχρόνιες (Airbnb) και μακροχρόνιες μισθώσεις.

06 Θέματα φορολογίας κατοίκων εξωτερικού
07 Κληρονομικά

Τις δηλώσεις φόρου κληρονομιάς, γονικές παροχές, δωρεές, κληρονομικά.

Ίδρυση Εταιρειών

Ίδρυση Εταιριών στην Ελλάδα

Υπάρχουν διάφοροι τύποι εταιριών ανάμεσα στους οποίους καλείται να επιλέξει όποιος επιθυμεί να ξεκινήσει επιχειρηματική δραστηριότητα (Ατομική Επιχείρηση, Ομόρρυθμη ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, ΙΚΕ, ΕΠΕ ή ΑΕ κ.α.).
Επικοινωνώντας με την έμπειρη ομάδα της EnV Business Solutions και λαμβάνοντας την κατάλληλη καθοδήγηση καταλήγουμε στον τύπο εταιρίας που καλύπτει καλύτερα τις ανάγκες της επιχείρησής σας.
Επιτυγχάνουμε μαζί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα ώστε οι σκέψεις και το όνειρό σας για την μελλοντική σας επιχείρηση, να πάρει σάρκα και οστά.

Ίδρυση Εταιριών στo Εξωτερικό

Το Επιχειρείν δεν έχει σύνορα! Η ίδρυση εταιρίας στο εξωτερικό απαιτεί σοβαρό και αντικειμενικό, επιχειρηματικό, οικονομικό και φορολογικό σχεδιασμό. Εμείς είμαστε εδώ να σχεδιάσουμε μαζί σας το πλάνο, το οποίο πρέπει να προηγείται πριν τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης, να σας παρέχουμε Φορολογική Υποστήριξη, σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία και να σας εφοδιάσουμε με τα απαραίτητα εργαλεία ώστε να αναπτύξετε την επιχειρηματική σας δραστηριότητα σε όλο τον κόσμο με νόμιμα και θεμιτά μέσα.

Ελληνικά Υποκαταστήματα Αλλοδαπής

Ποιο είναι το πλαίσιο στο οποίο δραστηριοποιούνται τα υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιριών στην Ελλάδα; Ποια είναι η διαδικασία ίδρυσης υποκαταστήματος σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία; Η έμπειρη ομάδα της EnV Business Solutions θα σας βοηθήσει ώστε να ιδρύσετε στην Ελλάδα υποκατάστημα αλλοδαπής εταιρίας νόμιμα και με ασφάλεια.
Αναλαμβάνουμε όλη την διαδικασία της ίδρυσης και εγκατάστασης και σας παρέχουμε πλήρη Φορολογική – Λογιστική και Συμβουλευτική κάλυψη.

Εργατικά & Μισθοδοσία

Yπηρεσίες Εργατικών

01 Ατομικές Επιχειρήσεις
02 Νομικά Πρόσωπα (ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ)
03 Ναυτιλιακές Εταιρίες
04 Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρίες
05 Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς
06 Συλλόγους και Σωματεία
07 Ιδρύματα
08 Δημόσιες Υπηρεσίες και ΝΠΔΔ
09 Outsourcing σε Λογιστικά Γραφεία

Υπηρεσίες Μισθοδοσίας

01 Συμβουλευτική Υποστήριξη

•Εργατικές Διαφορές
•Θέματα Εργατικής Νομοθεσίας
•Επιδοτούμενα Προγράμματα ΟΑΕΔ
•Καθοδήγηση και διαμεσολάβηση για τη σύναψη εργασιακών συμβάσεων

02 Εκπροσώπηση της επιχείρησής σας

•Στα Ασφαλιστικά Ταμεία
•Στις Υπηρεσίες ΣΕΠΕ
•Στον ΟΑΕΔ
•Σε οποιοδήποτε έλεγχο που μπορεί να προκύψει

03 Εξατομικευμένες Υπηρεσίες

•Τήρηση και Ανάλυση Μισθοδοσίας
•Υπολογισμός Μισθού και Εργατικού Κόστους
•Διαχείριση Προσλήψεων – Αποχωρήσεων / Απολύσεων – Συμβάσεων Εργασίας