Δηλώσεις COVID Ιανουαρίου: Σε λειτουργία η πλατφόρμα μέχρι την 1η Μαρτίου

Διαθέσιμη η πλατφόρμα για τις Δηλώσεις COVID Ιανουαρίου Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΑΔΕ :  Είναι σε λειτουργία η πλατφόρμα για τις Δηλώσεις COVID Ιανουαρίου μέχρι την 1η Μαρτίου μέχρι την 1η Μαρτίου.