Δωρεές, Γονικές παροχές και εξαγγελθέντα νέα αφορολόγητα

Σύμφωνα με τις εξαγγελίες του κ. Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, μεταξύ των άλλων, ανακοινώθηκε ότι «Οι γονικές παροχές και δωρεές μεταξύ συγγενών πρώτου βαθμού και έως του ποσού των 800.000 ευρώ που θα γίνονται από την 1η Οκτωβρίου 2021 και μετά, δεν θα επιβαρύνονται πλέον με φόρο γονικών παροχών-δωρεών». Υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο Σύμφωνα με τον Ν.…