ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
CASH REBATE & TAX RELIEF

Η ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ EnV

Παρέχει ολοκληρωμένες συμβουλευτικές & λογιστικές υπηρεσίες για τη διεκπεραίωση επενδυτικών σχεδίων ΕΚΟΜΕ, έχοντας στο ενεργητικό της 100% επιτυχία και στα 3 σημεία της Κρατικής Ενίσχυσης (Cash Rebate):

– Υπαγωγή Επενδυτικών Σχεδίων
– Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης Επενδυτικών Σχεδίων και
– Εκταμίευση της Κρατικής Ενίσχυσης

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΡΟ (CASH REBATE)

Το επενδυτικό κίνητρο (Cash Rebate) αποτελεί κρατική επιχορήγηση των επιλέξιμων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν μέσω επιστροφής καθορισμένου ποσοστού που δίνεται μετά την ολοκλήρωση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων και εφόσον ελεγχθούν τα υλοποιηθέντα έξοδα του επενδυτικού σχεδίου. Το ποσοστό της ενίσχυσης ανέρχεται στο 40% των επιλέξιμων δαπανών που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα. (Κινηματογραφικές Ταινίες , Τηλεοπτικές Σειρές, Ντοκιμαντέρ, Animation).
Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται στην ελληνική επικράτεια και οι οποίες δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 80% του συνολικού προϋπολογισμού του οπτικοακουστικού έργου.

Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση για υπαγωγή στο ελληνικό cash rebate;
i) Οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στην ελληνική επικράτεια και λειτουργούν με σκοπό την παραγωγή οπτικοακουστικών έργων (με ΚΑΔ 59.11 και 59.12)
ii) Οι αλλοδαποί παραγωγοί οπτικοακουστικών έργων που έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια και λειτουργούν με σκοπό την παραγωγή οπτικοακουστικών έργων (με ΚΑΔ 59.11 και 59.12).
Σε περιπτώσεις διασυνοριακών παραγωγών, αιτήσεις για την υπαγωγή στο καθεστώς cash rebate υποβάλλονται μόνο από ελληνική εταιρεία παραγωγής ή ελληνική εταιρεία εκτέλεσης παραγωγής.

Δικαιούχος του προγράμματος Cash Rebate μπορεί να είναι :
– Ο ημεδαπός παραγωγός
– Ο αλλοδαπός παραγωγός
– Ο φορέας υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.

Το ποσό της κρατικής ενίσχυσης ΔΕΝ προσαυξάνει τα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά αποτελεί μειωτικό στοιχείο του κόστους της δαπάνης που επιχορηγήθηκε και ΔΕΝ φορολογείται.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΛΑΦΡΥΝΣΗ (TAX RELIEF)

Η φορολογική ελάφρυνση (Tax Relief) αποτελεί ένα δεύτερο εργαλείο προσέλκυσης χρηματοδοτικών κεφαλαίων στην οπτικοακουστική παραγωγή στην Ελλάδα. Το ΕΚΟΜΕ είναι ο επίσημος κρατικός φορέας του εν λόγω κινήτρου, το οποίο δύναται να λειτουργήσει συμπληρωματικά με το επενδυτικό κίνητρο (Cash Rebate). Και τα δύο αποτελούν αυτοδύναμα επενδυτικά εργαλεία που δρουν μαζί ή και χωριστά.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΕΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΑ & ΜΙΣΘΟΔΩΣΙΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ

ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

RENT A CFO