ΕΡΓΑΤΙΚΑ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ

Το Ανθρώπινο Δυναμικό είναι η κινητήριος δύναμη και το πλέον πολύτιμο κεφάλαιο για την επίτευξη των Εταιρικών Στόχων. Στην EnV Business Solutions έχουμε σαν προτεραιότητα τη σωστή διαχείριση της Μισθοδοσίας και τον ορθό υπολογισμό του εργατικού κόστους. Η εμπειρία και η τεχνογνωσία μας οδηγούν στην άμεση προσαρμογή στις καταιγιστικές αλλαγές στην Εργατική και Ασφαλιστική Νομοθεσία και στην έγκαιρη λήψη σωστών αποφάσεων.
Οι Υπηρεσίες Διαχείρισης Μισθοδοσίας της EnV Business Solutions, απευθύνονται σε:

01 Ατομικές Επιχειρήσεις
02 Νομικά Πρόσωπα (ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ)
03 Ναυτιλιακές Εταιρίες
04 Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρίες
05 Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς
06 Συλλόγους και Σωματεία
07 Ιδρύματα
08 Δημόσιες Υπηρεσίες και ΝΠΔΔ
09 Outsourcing σε Λογιστικά Γραφεία

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

01 Συμβουλευτική Υποστήριξη

•Εργατικές Διαφορές
•Θέματα Εργατικής Νομοθεσίας
•Επιδοτούμενα Προγράμματα ΟΑΕΔ
•Καθοδήγηση και διαμεσολάβηση για τη σύναψη εργασιακών συμβάσεων

02 Εκπροσώπηση της επιχείρησής σας

•Στα Ασφαλιστικά Ταμεία
•Στις Υπηρεσίες ΣΕΠΕ
•Στον ΟΑΕΔ
•Σε οποιοδήποτε έλεγχο που μπορεί να προκύψει

03 Εξατομικευμένες Υπηρεσίες

•Τήρηση και Ανάλυση Μισθοδοσίας
•Υπολογισμός Μισθού και Εργατικού Κόστους
•Διαχείριση Προσλήψεων – Αποχωρήσεων / Απολύσεων – Συμβάσεων Εργασίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΕΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ

ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

RENT A CFO