ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το διαρκώς μεταβαλλόμενο φορολογικό τοπίο, μας κάνει να επενδύουμε στη συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση. Έτσι έπειτα από τη συλλογή και ανάλυση των λογιστικών και οικονομικών δεδομένων της επιχείρησής σας, εκμεταλλευόμαστε στο έπακρο την υπάρχουσα φορολογική νομοθεσία προς όφελος σας και χαράσσουμε το φορολογικό σχεδιασμό μας ώστε να επιτύχουμε τη χαμηλότερη φορολογική επιβάρυνση της επιχείρησής σας.

01 Φορολογικές Δηλώσεις

Σύνταξη και υποβολή Φορολογικών Δηλώσεων.

02 Επιχειρήσεις

Φορολογικός Σχεδιασμός και Στρατηγική ανάπτυξης της επιχείρησης. Υποστήριξη και εκπροσώπηση της επιχείρησής σας κατά τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων. Φορολογικές Υπηρεσίες σε Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις.

03 Νόμοι

Προσαρμογή στις συνεχείς αλλαγές των Φορολογικών Νόμων.

04 Πίνακες Ανανέωσης Κεφαλαίου

Κάλυψη τεκμηρίων διαβίωσης μέσω της κατάρτισης Πινάκων Ανάλωσης Κεφαλαίου.

05 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

Διεκπεραίωση διαδικασιών επιστροφής ΦΠΑ.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΕΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΑ & ΜΙΣΘΟΔΩΣΙΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ

ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

RENT A CFO