Λογιστικές - Φοροτεχνικές λύσεις για την επιχείρησή σας

Η λογιστική εταιρία EnV Business Solutions, με την πολυετή εμπειρία της σε όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας, προσφέρει υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας στην επιχείρησή σας.

Λογιστικές Υπηρεσίες

Προσαρμόζουμε τις λογιστικές μας υπηρεσίες σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης που συνεργαζόμαστε και χαράζουμε διαφορετική λογιστική στρατηγική.

 • Λογιστικές Υπηρεσίες Τήρησης Απλογραφικών και Διπλογραφικών Βιβλίων στα γραφεία μας ή στην έδρα της επιχείρησή σας
 • Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών και συναλλαγών με το Δημόσιο (Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, ΓΕ.ΜΗ., Περιφέρεια και Επιμελητήρια)
 • Συστάσεις, Ενάρξεις, Μεταβολές, Διακοπές, Συγχωνεύσεις, Εκκαθαρίσεις Εταιριών Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων (ΦΠΑ, ΦΜΥ κ.α.) και
  Συγκεντρωτικών Καταστάσεων (ΜΥΦ, ΚΕΠΥΟ κ.α.)
 • Οργάνωση και επίβλεψη του λογιστηρίου της επιχείρησής σας
 • Συνεχής ενημέρωση αποτελεσμάτων σε τακτά χρονικά διαστήματα, λογιστικές αναλύσεις ανά μήνα, τρίμηνο, εξάμηνο, έτος
 • Σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμοί, Αποτελέσματα Χρήσης, Προσαρτήματα)

 

Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Το διαρκώς μεταβαλλόμενο φορολογικό τοπίο, μας κάνει να επενδύουμε στη συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση. Έτσι, έπειτα από τη συλλογή και ανάλυση των λογιστικών και οικονομικών δεδομένων της επιχείρησής σας, εκμεταλλευόμαστε στο έπακρο την υπάρχουσα φορολογική νομοθεσία προς όφελος σας και χαράσσουμε το φορολογικό σχεδιασμό μας ώστε να επιτύχουμε τη χαμηλότερη φορολογική επιβάρυνση της επιχείρησής σας.

 • Φορολογικός Σχεδιασμός και Στρατηγική ανάπτυξης της επιχείρησης
 • Προσαρμογή στις συνεχείς αλλαγές των Φορολογικών Νόμων
 • Φορολογικά αποτελέσματα ανά τακτά χρονικά διαστήματα
 • Σύνταξη και υποβολή Φορολογικών Δηλώσεων
 • Υποστήριξη και εκπροσώπηση της επιχείρησής σας κατά τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων
 • Κάλυψη τεκμηρίων διαβίωσης μέσω της κατάρτισης Πινάκων Ανάλωσης Κεφαλαίου
 • Έλεγχος και ενημέρωση για τις Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας
 • Διεκπεραίωση διαδικασιών επιστροφής ΦΠΑ
 • Φορολογικές Υπηρεσίες σε Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Η παροχή υπηρεσιών, εκτός των φορολογικών, αποτελεί σήμερα μια επιβεβλημένη ανάγκγη των επιχειρήσεων, την οποια μονο οι επιχειρησεις λογιστικών κ φοροτεχνικών συμβούλων έχουν αντιληφθεί και καλύπτουν.
Η ομάδα της EnV Business Solutions έχει αντιληφθεί ότι η συμβουλευτική επιχειρήσεων, είτε πρόκειται για φορολογική, είτε χρηματοοικονομική, είτε στρατηγική, είναι πελατοκεντρική. Γι’ αυτό και εμείς βρισκόμαστε κοντά στις επιχειρήσεις, στην καθημερινή, εβδομαδιαία, μηνιαία και ετήσια πορεία τους. Τις παρακολουθούμε και παραθέτουμε διαρκώς προτάσεις αναπροσαρμογής τους, εφόσον χρειαστεί.
Παρέχουμε τις συμβουλές μας για την ορθότερη και πιο συμφέρουσα λειτουργικά και κοστολογικά διαχείριση των δαπανών μιας επιχείρησης και αφού αναλύσουμε πλήρως το περιβάλλον της εμπορικής δραστηριότητας της καθεμίας οικονομικής μονάδας, καταρτίζουμε μελέτες βιωσιμότητας.
Αν υπάρχει μια ιδέα στο μυαλό σας, αλλά η υλοποίηση της σας δημιουργεί απορίες και παρουσιάζει κολλήματα, τότε ένα ραντεβού με τους συνεργάτες μας θα σας βοηθήσει να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα, με τις κατάλληλες συμβουλές, υποστήριξη και καθοδήγηση για την ολοκλήρωση της. Το δίκτυο συνεργατών μας αποτελείται από επαγγελματίες:

 • Συμβούλους επιχειρήσεων που εξειδικεύονται στην ένταξη επιχειρήσεων σε επιδοτούμενα προγράμματα (ΕΣΠΑ, LEADER, ΟΑΕΔ) και σε Αναπτυξιακούς Νόμους
 • Δικηγόρους που παρέχουν εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες με σκοπό την υποστήριξη όλων των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, με ιδιαίτερη εμπειρία στο σύνολο του εμπορικού, πτωχευτικού και αστικού δικαίου.
 • Συμβολαιογράφους που προσφέρουν πλήρη κάλυψη συμβολαιογραφικών πράξεων εταιρικής ή αστικής μορφής.

Εργατικά & Μισθοδοσία

Yπηρεσίες Εργατικών
Το Ανθρώπινο Δυναμικό είναι η κινητήριος δύναμη και το πλέον πολύτιμο κεφάλαιο για την επίτευξη των Εταιρικών Στόχων. Στην EnV Business Solutions έχουμε σαν προτεραιότητα τη σωστή διαχείριση της Μισθοδοσίας και τον ορθό υπολογισμό του εργατικού κόστους. Η εμπειρία και η τεχνογνωσία μας οδηγούν στην άμεση προσαρμογή στις καταιγιστικές αλλαγές στην Εργατική και Ασφαλιστική Νομοθεσία και στην έγκαιρη λήψη σωστών αποφάσεων.
Οι Υπηρεσίες Διαχείρισης Μισθοδοσίας της EnV Business Solutions, απευθύνονται σε:

 • Ατομικές Επιχειρήσεις
 • Νομικά Πρόσωπα (ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ)
 • Ναυτιλιακές Εταιρίες
 • Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρίες
 • Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς
 • Συλλόγους και Σωματεία
 • Ιδρύματα
 • Δημόσιες Υπηρεσίες και ΝΠΔΔ
 • Outsourcing σε Λογιστικά Γραφεία

Υπηρεσίες Μισθοδοσίας

Αναλυτικά οι Υπηρεσίες μας είναι οι εξής:
Συμβουλευτική Υποστήριξη σε:
Εκπροσώπηση της επιχείρησής σας:

Μπορούμε να βρούμε λύση σε οποιαδήποτε πρόβλημα

Θέλετε να αναθέσετε την Μισθοδοσία της Επιχείρησης σας σε εμάς

Ίδρυση Εταιριών στην Ελλάδα

Υπάρχουν διάφοροι τύποι εταιριών ανάμεσα στους οποίους καλείται να επιλέξει όποιος επιθυμεί να ξεκινήσει επιχειρηματική δραστηριότητα (Ατομική Επιχείρηση, Ομόρρυθμη ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, ΙΚΕ, ΕΠΕ ή ΑΕ κ.α.).
Επικοινωνώντας με την έμπειρη ομάδα της EnV Business Solutions και λαμβάνοντας την κατάλληλη καθοδήγηση καταλήγουμε στον τύπο εταιρίας που καλύπτει καλύτερα τις ανάγκες της επιχείρησής σας.
Επιτυγχάνουμε μαζί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα ώστε οι σκέψεις και το όνειρό σας για την μελλοντική σας επιχείρηση, να πάρει σάρκα και οστά.

Ίδρυση Εταιριών στo Εξωτερικό

Το Επιχειρείν δεν έχει σύνορα! Η ίδρυση εταιρίας στο εξωτερικό απαιτεί σοβαρό και αντικειμενικό, επιχειρηματικό, οικονομικό και φορολογικό σχεδιασμό. Εμείς είμαστε εδώ να σχεδιάσουμε μαζί σας το πλάνο, το οποίο πρέπει να προηγείται πριν τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης, να σας παρέχουμε Φορολογική Υποστήριξη, σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία και να σας εφοδιάσουμε με τα απαραίτητα εργαλεία ώστε να αναπτύξετε την επιχειρηματική σας δραστηριότητα σε όλο τον κόσμο με νόμιμα και θεμιτά μέσα.

Ελληνικά Υποκαταστήματα Αλλοδαπής

Ποιο είναι το πλαίσιο στο οποίο δραστηριοποιούνται τα υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιριών στην Ελλάδα; Ποια είναι η διαδικασία ίδρυσης υποκαταστήματος σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία; Η έμπειρη ομάδα της EnV Business Solutions θα σας βοηθήσει ώστε να ιδρύσετε στην Ελλάδα υποκατάστημα αλλοδαπής εταιρίας νόμιμα και με ασφάλεια.
Αναλαμβάνουμε όλη την διαδικασία της ίδρυσης και εγκατάστασης και σας παρέχουμε πλήρη Φορολογική – Λογιστική και Συμβουλευτική κάλυψη.

Οργάνωση & Επίβλεψη Λογιστηρίων

Στην EnV Business Solutions γνωρίζουμε πολύ καλά πώς να προφυλάξουμε μια επιχείρηση και πώς να οργανώσουμε και να διατηρήσουμε σε υψηλό επίπεδο το λογιστήριο της. Το ασταθές οικονομικό περιβάλλον της χώρας, οι συχνές αλλαγές του νομοθετικού πλαισίου και οι απλές λογιστικές και φορολογικές παραλείψεις μπορεί να έχουν καθοριστική επίδραση ακόμη στην ίδια την υπόσταση της επιχείρησης σας. Οι εξειδικευμένες υπηρεσίας που παρέχονται για την αναβάθμιση του λογιστηρίου σας, ενδεικτικά είναι οι εξής:

Υπηρεσίες προς Ιδιώτες

Συμπλήρωση Φορολογικών Δηλώσεων Μισθωτών & Συνταξιούχων

Η δυσκολία παρακολούθησης των συνεχών αλλαγών των φορολογικών νόμων επιτάσσει τη συμβουλή ενός φοροτεχνικού – λογιστή προς κάθε ιδιώτη, μισθωτό ή συνταξιούχο. Επιλέγοντας την εταιρία μας ως συνεργάτη για ολοκληρωμένη παροχή φορολογικών υπηρεσιών, θα αναλάβουμε:

 • Τη συμπλήρωση και υποβολή της δήλωσης εισοδήματος Ε1 και της δήλωσης μισθωμάτων Ε2
 • Τη συμπλήρωση και υποβολή της δήλωσης ακίνητης περιουσίας Ε9
 • Την διεκπεραίωση των υποθέσεών σας στις δημόσιες υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικά Ταμεία κτλ)
 • Φορολογικές συμβουλές για κάλυψη τεκμηρίων και πόθεν έσχες
 • Τη σύνταξη ιδιωτικών συμφωνητικών και την υποβολή ηλεκτρονικών μισθωτηρίων στο taxisnet
 • Φορολογικές συμβουλές για θέματα διαχείρισης ακινήτων, βραχυχρόνιες (Airbnb) και μακροχρόνιες μισθώσεις
 • Θέματα φορολογίας κατοίκων εξωτερικού
 • Τις δηλώσεις Φόρου κληρονομιάς, Γονικές Παροχές, Δωρεές, Κληρονομικά