Ενίσχυση 3.000 ευρώ σε πληττόμενες επιχειρήσεις χωρίς φορολογική ενημερότητα

Με την Αριθμ. 32707/18-03-2021 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης τροποποιείται η υπ΄αρ. 29013/8-3-2021 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ενίσχυση επιχειρήσεων που παρέμειναν κατ’ εξαίρεση σε αναστολή λειτουργίας κατά την περίοδο των Χριστουγέννων 2020 λόγω τοπικής ισχύος μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς της νόσου COVID 19» με την οποία προβλέπεται η παροχή ενίσχυσης υπό τη μορφή αποζημίωσης ύψους τριών χιλιάδων…