ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΕΣ

Η δυσκολία παρακολούθησης των συνεχών αλλαγών των φορολογικών νόμων επιτάσσει τη συμβουλή ενός φοροτεχνικού – λογιστή προς κάθε ιδιώτη, μισθωτό ή συνταξιούχο. Επιλέγοντας την εταιρία μας ως συνεργάτη για ολοκληρωμένη παροχή φορολογικών υπηρεσιών, θα αναλάβουμε:

01 Ε1-Ε2

Τη συμπλήρωση και υποβολή της δήλωσης εισοδήματος Ε1 και της δήλωσης μισθωμάτων Ε2.

02 Ε9

Τη συμπλήρωση και υποβολή της δήλωσης ακίνητης περιουσίας Ε9.

03 Δημόσιο

Την διεκπεραίωση των υποθέσεών σας στις δημόσιες υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικά Ταμεία κτλ).

04 Τεκμήρια

Δυνατότητα κάλυψης τεκμηρίων διαβίωσης με ανάλωση κεφαλαίου

05 Μισθωτήρια

Τη σύνταξη ιδιωτικών συμφωνητικών και την υποβολή ηλεκτρονικών μισθωτηρίων στο taxisnet καθώς και φορολογικές συμβουλές για θέματα διαχείρισης ακινήτων, βραχυχρόνιες (Airbnb) και μακροχρόνιες μισθώσεις.

06 Θέματα φορολογίας κατοίκων εξωτερικού
07 Κληρονομικά

Τις δηλώσεις φόρου κληρονομιάς, γονικές παροχές, δωρεές, κληρονομικά.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΑ & ΜΙΣΘΟΔΩΣΙΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ

ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

RENT A CFO